Reforma w edukacji

Zmiana ustroju szkolnego

Zgodnie z art. 117 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) oraz uchwałą nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego informuję,  że od dnia 1 września 2017r. sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 97 im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie i w niej uczniowie będą realizować obowiązek szkolny.

 dyrektor szkoły Agnieszka Tkaczyk

Broszura Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Mapa Drogowa Reformy 

Szkoła po zmianie 

List zastępcy prezydenta Warszawy - 17.11.2016r. 

List zastępcy prezydenta Warszawy - 12.12.2016r. 

Zmiany w edukacji - o czym powinni wiedzieć rodzice i uczniowie 

Reforma edukacji - zaproszenie na lokalne spotkania informacyjne dla rodziców uczniów

Harmonogram spotkań

Podpis prezydenta

Prawo oświatowe

Przepisy wprowadzające prawo oświatowe

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Harmonogram dyżurów eksperckich