Na spotkaniu 20 czerwca 2016r. nauczyciele zapoznali rodziców

z efektami pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

   Konkursy
  Akcje charytatywne    

  Apele    
  Zawody sportowe

  Współpraca z pozaszkolnymi placówkami i organizacjami edukacyjnymi
  Świetlica
  Zajęcia pozalekcyjne
  Projekt "Rozwijamy się twórczo"