Dzieci z rodzicami 

Rowerowy Maj moimi oczami

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym "Rowerowy Maj moimi oczami". Udział mogą wziąć wszyscy uczniowie warszawski szkół biorących udział w tegorocznej edycji Rowerowego Maja. Startować można w dwóch kategoriach wiekowych - klasy 0-III i IV-VI. W każdej z kategorii zostanie przyznane pięć nagród.

Prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z aktywnością fizyczną, Warszawą i komunikacją rowerową. Rowerowy Maj wspiera też inne aktywne sposoby docierania do szkoły takie jak rolki czy hulajnogi, więc i one mogą być tematem prac zgłoszonych do konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną na papierze (dowolną techniką). Prace zbierają szkolni koordynatorzy. Należy je przekazać do siedziby Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 120) nie później niż do 31 maja. Można je dostarczyć osobiście lub pocztą na adres ZDM z dopiskiem „DKS – Rowerowy Maj”.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone 10 czerwca na pikniku kończącym miejskie kampanie rowerowe.

Nagrody stanowią:

- Za pierwsze miejsce w obu kategoriach wiekowych: hulajnoga i pakiet gadżetów

- Za drugie miejsce w obu kategoriach wiekowych: kask i pakiet gadżetów

- Za trzecie miejsce w obu kategoriach wiekowych: kask

- Za wyróżnienia w obu kategoriach wiekowych: pakiet gadżetów

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na:

http://rowery.um.warszawa.pl/konkurs-plastyczny-rowerowy-maj-moimi-oczami

 

Marcin Górecki 

Koordynator kampanii rowerowych 

Tel. +48 505 818 105 

m.gorecki@zdm.waw.pl 

Zarząd Dróg Miejskich –Wydział Komunikacji Społecznej 

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa 

www.rowery.um.warszawa.pl, www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa 

www.zdm.waw.pl