KONKURSY  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

  

Regulamin konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych

Harmonogram konkursów przedmiotowych

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych

 Marzec matematyką i logiką stoi